Välj det test som passar dig.

Genom att välja GeneMate® PREMIUM får du vårt mest omfattande test för ärftlig cancerrisk. Eller så kan du undersöka din ärftliga risk för en eller några stycken cancerformer genom en av våra riktade tester.

GeneMate®-tester

GeneMate® PREMIUM

Inkluderar majoriteten av gener kopplade till ärftlig cancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

GeneMate® Bröst, Gyn, & Tarm

Inkluderar de gener som vanligtvis testas vid misstanke om ärftlig bröstcancer, äggstockscancer eller livmodercancer (Lynch syndrom) och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

GeneMate® Bröst &  Ovarial

Inkluderar de gener som vanligtvis testas vid misstanke om ärftlig bröst- och äggstockscancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

GeneMate® Prostata & Tarm

Inkluderar de gener som vanligtvis testas vid misstanke om ärftlig tarmcancer (Lynch syndrom och polypos syndrom) och ärftlig prostatacancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

GeneMate® Tarm

Inkluderar de gener som vanligtvis testas vid misstanke om ärftlig tarmcancer (Lynch syndrom och polypos syndrom) och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

GeneMate® BRCA+

Inkluderar generna BRCA1, BRCA2 och PALB2, vilka är kopplade till en kraftigt ökad risk för bröst- och äggstockscancer samt prostatacancer och kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

Vad är GeneMate®?

Allmänt

GeneMate® är ett avancerat labb-test som analyserar ditt DNA in på minsta beståndsdel för att hitta eventuella genetiska varianter (mutationer) som kan öka din risk att utveckla ärftlig cancer.

För att göra det använder vi en teknik som kallas NGS (Next Generation Sequencing), som är dagens ”state-of-the-art” inom DNA analys. En stor mängd data analyseras och tolkas av kvalificerade personal. De inkluderade generna är beskrivna i nationella vårdprogram och identifierade varianter kommer att vara kopplade till kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram. Detta gör att du kan agera på ditt provsvar.

Svarstid

Svarstiden, som börjar räknas från när ditt prov kommer till iCellate, är 4 – 8 veckor.

Kvalitet

  • GeneMate® är >99,9 % känslig och >99 % specifik – det är riktigt bra!
  • GeneMate® är ackrediterat av Swedac – det betyder att vi håller minst lika hög kvalitet som liknande tester inom sjukvården.
  • Alla identifierade varianter tolkas av kvalificerad personal med hjälp av toppmoderna verktyg.
  • Alla riskvarianter valideras med en andra metod för att utesluta eventuella falskt positiva resultat.

DNA-sekvensering

Ditt prov analyseras med den senaste teknologin inom DNA-sekvensering, NGS (Next Generation Sequencing) med Illumina Nextseq 550 Dx. GeneMate® identifierar alla* potentiella genetiska varianter i de kodande delarna av de gener som ingår i det aktuella testet.

Varje sekvensering generar ett antal genetiska varianter som behöver tolkas av ett datorprogram och en genetiker. En viktig skillnad mellan GeneMate® och vissa andra ärftlighetstester är att GeneMate® tittar på hela exomet i de valda generna, medan andra tittar på några (2–3 stycken) vanliga mutationer. Detta resulterar i att de missar väldigt många mutationer.

Strukturella varianter som är mellan 1 - 5 exoner långa utgör en mindre del av alla möjliga genetiska varianter. Dessa varianter identiferas inte med GeneMate®. Om det finns en känd variant i din familj, som är en strukturell variant mellan 1- 5 exoner, så kan ditt GeneMate® resultat bli falskt negativt. Vänligen kontakta oss för att ta reda på om GeneMate® är lämpligt för dig.

* NGS har begränsningar i att identifiera strukturella varianter mellan 1 och 5 exoner. Läs våra tekniska specifikationer.

Säker data

Dina uppgifter och ditt DNA stannar hos oss – om du inte begär något annat. Vi följer givetvis samtliga lagar och regler inom dataskydd och patientsäkerhet och din data kommer alltid att hanteras och lagras inom Sveriges gränser. Läs vår integritetspolicy

Ärftlighetsutredning inom sjukvården

En utredning för ärftlig cancer kan man få betald av den allmänna sjukvården om man uppfyller hälso- och sjukvårdens kriterier för att bli utredd. Det kan man göra på någon av de onkogenetiska mottagningarna i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå eller Örebro.

Kriterierna för genetisk utredning hittar du här. Genetisk testning sker primärt på en familjemedlem som har eller haft cancer. Om en genetisk variant identifieras så erbjuds presymtomatisk testning hos friska familjemedlemmar.