Alla produkter

GeneMate® Prostata & Tarm

Med GeneMate® Prostata & Tarm kan du testa din ärftliga risk för prostatacancer och tarmcancer. Generna som inkluderas i testet är de som visats vara kopplade till ärftlig prostatacancer och ärftlig tarmcancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram.

Gener: BRCA1, BRCA2, APC, MUTYH, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

Vad ingår?

Salivinsamlingskit + frakt

State-of-the-art DNA-analys

Klinisk bedömning

Hjälp vidare in i vården (vid behov)

Tarm

Prostata


Foto av äldre man som ler mot kameran

För vem passar GeneMate® Prostata & Tarm bäst för?

Män som har en familjehistoria av en eller flera av följande cancerformer:

  • Prostatacancer, bröstcancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer, tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, urinvägscancer, magsäckscancer och tunntarmscancer

Män som själva diagnostiserats en eller flera av följande cancerformer:

  • Prostatacancer
  • Bröstcancer
  • Tarmcancer
  • Urinvägscancer
  • Magsäckscancer
  • Tunntarmscancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.


Vad innebär ett positivt GeneMate® Prostata & Tarm-test för min cancerrisk?

Hur mycket din risk är förhöjd och för vilken/vilka cancerform(er) beror på vilken gen varianten befinner sig i, antalet nära släktingar med cancer samt deras ålder vid insjuknande.

Män med ett positivt GeneMate® Prostata & Tarm-test kan ha en förhöjd livstidsrisk för en eller flera av följande cancerformer:

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för prostatacancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer

I vissa fall kan även risken för andra cancerformer vara förhöjd, vilka inkluderar urinvägscancer, magsäckscancer, bukspottkörtelcancer och tunntarmscancer.

Vilka åtgärder kan jag ta del av vid ett positivt test?

Illustration kvinna som justerar linjediagram genom förstoringsglas

För friska bärare har åtgärderna som syfte att minska risken att insjukna i cancer eller att upptäcka cancer tidigt för att ge en bättre prognos. Omfattning, ålder vid start och frekvens varierar beroende på familjehistoria och vilken gen som är varierad.

Åtgärder för friska män med en kraftigt ökad risk för prostatacancer (enbart variant i BRCA2) inkluderar prostatakontroller i form av PSA-prov och palpation.

Åtgärder för friska män med förhöjd risk för tarmcancer inkluderar koloskopi och/eller endoskopi samt att i vissa fall att operera bort tarmen i förebyggande syfte.

Även kontrollprogram för kontrollprogram för urinblåsecancer och bukspottkörtelcancer och kan bli aktuellt.