Alla produkter

GeneMate® Tarm

Med GeneMate® Tarm kan du testa din ärftliga risk för tarmcancer. Generna som inkluderas i testet är de som visats vara kopplade till ärftlig tarmcancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram. Vissa gener är även kopplade till ärftlig gynekologisk cancer, dock är GeneMate® Tarm inte heltäckande för dessa cancerformer. För omfattande analys av din ärftliga livmoder och äggstockscancerrisk hänvisar vi till GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm eller GeneMate® PREMIUM.

Gener: APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MUTYH

Vad ingår?

Salivinsamlingskit + frakt

State-of-the-art DNA-analys

Klinisk bedömning

Hjälp vidare in i vården (vid behov)

Tarm

Urinblåsa

Livmoder


Foto av äldre kvinna i fokus med älre man i bakgrunden

För vem passar GeneMate® Tarm bäst för?

Kvinnor

Män

Kvinnor som har en familjehistoria av:

 • Tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, äggstockscancer, urinvägscancer, magsäckscancer och tunntarmscancer

Kvinnor som diagnostiserats med en eller flera av följande cancerformer:

 • Livmodercancer
 • Äggstockscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinvägscancer
 • Magsäckscancer
 • Tunntarmscancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.

Män som har en familjehistoria av:

 • Tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, äggstockscancer, urinvägscancer, magsäckscancer och tunntarmscancer

Män som diagnostiserats med en eller flera av följande cancerformer:

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinvägscancer
 • Magsäckscancer
 • Tunntarmscancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.


Vad innebär ett positivt GeneMate® Tarm-test för min cancerrisk?

Hur mycket din risk är förhöjd och för vilken/vilka cancerform(er) beror på vilken gen varianten befinner sig i, antalet nära släktingar med cancer samt deras ålder vid insjuknande.

Kvinnor

Män

Kvinnor med ett positivt GeneMate® Tarm-test kan ha en förhöjd livstidsrisk för en eller flera cancerformer, inklusive:

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för livmodercancer

Måttligt förhöjd risk för äggstockscancer

I vissa fall förekommer även en förhöjd risk för urinblåsecancer, magsäckscancer och tunntarmscancer.

Män med ett positivt GeneMate® Tarm-test har framför allt en måttligt till kraftigt förhöjd livstidsrisk för tjock- och ändtarmscancer.

I vissa fall förekommer även en förhöjd risk för urinblåsecancer, magsäckscancer och tunntarmscancer.

Vilka åtgärder kan jag ta del av vid ett positivt test?

Illustration kvinna som justerar linjediagram genom förstoringsglas

För friska bärare har åtgärderna som syfte att minska risken att insjukna i cancer eller att upptäcka cancer tidigt för att ge en bättre prognos. Omfattning, ålder vid start och frekvens varierar beroende på familjehistoria och vilken gen som är varierad.

Kvinnor

Män

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för tarmcancer inkluderar koloskopi och/eller endoskopi samt att i vissa fall att operera bort tarmen i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för gynekologisk cancer inkluderar att operera bort livmoder och/eller äggledare och äggstockar i förebyggande syfte.

Även kontrollprogram för urinblåsecancer kan bli aktuellt.

Åtgärder för friska män med förhöjd risk för tarmcancer inkluderar koloskopi och/eller endoskopi samt att i vissa fall att operera bort tarmen i förebyggande syfte.

Även kontrollprogram för urinblåsecancer kan bli aktuellt.