Alla produkter

GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm

Med GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm kan du testa din ärftliga risk för bröstcancer, gynekologisk cancer samt tarmcancer. Generna som inkluderas i testet är de som visats vara kopplade till ärftlig bröstcancer och/eller ärftlig äggstockscancer samt ärftlig livmodercancer och ärftlig tarmcancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram

GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm analyserar gener kopplade till en kraftigt och måttligt förhöjd risk för bröst- och äggstockscancer samt vissa gener som är kopplade till ovanliga ärftliga cancersyndrom, där bröstcancer kan vara ett av symptomen. I testet ingår även gener som ger en måttligt till kraftigt ökad risk för livmodercancer och tarmcancer (Lynch syndrom).

Gener: ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, RAD51C, RAD51D, BARD1, PTEN, NF1, STK11, CDH1, APC, MUTYH, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

Vad ingår?

Salivinsamlingskit + frakt

Genetisk vägledning inför och efter testning

State-of-the-art DNA-analys

Klinisk bedömning

Hjälp vidare in i vården (vid behov)

Bröst

Tarm

Äggstockar

Livmoder

Urinblåsa


Foto av kvinna och barn som leker på en parkbänk

För vem passar GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm bäst?

Kvinnor

Män

Kvinnor som har en familjehistoria av antingen:

 • Bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, äggstockscancer, urinvägscancer, magsäckscancer och/eller tunntarmscancer

Kvinnor som diagnostiserats med en eller flera av följande cancerformer:

 • Bröstcancer
 • Äggstockscancer
 • Livmodercancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinvägscancer
 • Magsäckscancer
 • Tunntarmscancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.

Män som har en familjehistoria av antingen:

 • Bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, äggstockscancer, urinvägscancer, magsäckscancer och/eller tunntarmscancer

Män som diagnostiserats med en eller flera av följande cancerformer:

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinvägscancer
 • Magsäckscancer
 • Tunntarmscancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.


Vad innebär ett positivt GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm-test för min cancerrisk?

Hur mycket din risk är förhöjd och för vilken/vilka cancerform(er) beror på vilken gen varianten befinner sig i, antalet nära släktingar med cancer samt deras ålder vid insjuknande.

Kvinnor

Män

Kvinnor med ett positivt GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm-test kan ha en förhöjd livstidsrisk för en eller flera cancerformer, vilka inkluderar:

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för bröstcancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för äggstockscancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för livmodercancer

I vissa fall är även risken för andra cancerformer förhöjd. Dessa inkluderar urinblåsecancer, magsäckscancer, tunntarmscancer, sköldkörtelcancer, gallgångscancer, sarkom, hjärntumörer, urinvägscancer och binjurebarkscancer.

Män med ett positivt GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm-test kan ha en förhöjd livstidsrisk för en eller flera cancerformer, vilka inkluderar:

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för prostatacancer

Måttligt till kraftigt förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer

I vissa fall är även risken för andra cancerformer förhöjd. Dessa inkluderar urinblåsecancer, magsäckscancer, tunntarmscancer, sköldkörtelcancer, gallgångscancer, sarkom, hjärntumörer, urinvägscancer och binjurebarkscancer.

Vilka åtgärder kan jag ta del av vid ett positivt test?

Illustration kvinna som justerar linjediagram genom förstoringsglas

För friska bärare har åtgärderna som syfte att minska risken att insjukna i cancer eller att upptäcka cancer tidigt för att ge en bättre prognos. Omfattning, ålder vid start och frekvens varierar beroende på familjehistoria och vilken gen som är varierad.

Kvinnor

Män

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer inkluderar utökade mammografikontroller och eventuellt magnetröntgen av brösten, eller alternativt att operera bort brösten i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för gynekologisk cancer inkluderar att operera bort livmoder och/eller äggledare och äggstockar i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för tarmcancer inkluderar koloskopi och/eller endoskopi samt att i vissa fall att operera bort tarmen i förebyggande syfte.

Även kontrollprogram för urinblåsecancer, sköldkörtelcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer kan bli aktuellt.

Åtgärder för friska män med en kraftigt ökad risk för prostatacancer (enbart variant i BRCA2) inkluderar prostatakontroller i form av PSA-prov och palpation.

Åtgärder för friska män med förhöjd risk för tarmcancer inkluderar koloskopi och/eller endoskopi samt att i vissa fall att operera bort tarmen i förebyggande syfte.

Även kontrollprogram för kontrollprogram för sköldkörtelcancer, njurcancer, magsäckscancer och bukspottkörtelcancer kan bli aktuellt.