Blogg

Hur säkerställer vi att vi gör rätt och att GeneMate-testet håller en hög kvalitet?

För oss på iCellate är det viktigt att vårt medicinska laboratorium, samt våra tjänster, håller en hög kvalitet. Ackreditering är därför en självklarhet för oss. Men vad innebär det att bli och fortsätta vara ackrediterad?

02-05-2023

Hur vanligt är det att testa positivt för en sjukdomsorsakande variant med GeneMate?

Av de som genomgått testning med GeneMate® har åtta procent testat positivt för en sjukdomsorsakande variant. Av dessa kände 35 procent till att det fanns en sjukdomsorsakande variant i släkten medan det för de resterande 65 procenten var helt ny information.

27-04-2023

Populationsbaserad genetisk testning för ärftlig cancer startar i England

Som första land i Europa har Englands hälso- och sjukvård (NHS) nyligen startat ett projekt för att identifiera fler BRCA-bärare (The jewish community´s NHS BRCA screening program). Ytterligare ett projekt, som omfattar fler gener och cancerformer, är i startgroparna (PROTECT-studien). Syftet med båda studierna är att identifiera friska individer med ärftligt förhöjd risk för cancer.

18-04-2023

Positiva och negativa aspekter av kontrollprogram och riskreducerande kirurgi

Som kvinnlig BRCA-bärare erbjuds man kontrollprogram eller riskreducerande kirurgi av bröst och äggstockar. I detta inlägg beskriver vår gästbloggare Amanda Frank fördelar och nackdelar med dessa åtgärder från sitt eget perspektiv.

13-03-2023

Varför ingår inte KRAS-genen i GeneMate?

Vid några tillfällen har vi fått frågan varför inte KRAS-genen är inkluderad i GeneMate®. Frågan kommer ofta med anledning att man har fått veta att en familjemedlem som diagnostiserats med cancer har en genetisk mutation i KRAS-genen. I detta inlägg kommer vi att förklara varför.

01-03-2023

En tid av beslut och existentiella frågor

Vår gästbloggare Amanda Frank berättar i detta starka blogginlägg om hur det kan kännas när man får veta att man är bärare av en BRCA-mutation. Vidare berättar hon om alla de beslut man tvingas fatta som kvinnlig BRCA-bärare.

23-02-2023

Den snåriga vägen fram till genetisk utredning

Amanda Frank är bärare av en mutation i BRCA2-genen och har nyligen gett ut boken "Leva med cancergenen BRCA". Som gästbloggare berättar hon om tiden innan genetisk utredning utifrån sina erfarenheter.

07-02-2023

Går det att förebygga cancer?

Det korta svaret på den frågan är ja – det går att förebygga cancer både på individnivå och på gruppnivå. Uppskattningar tyder på att så mycket som 40 procent av all cancer i Europa skulle kunna förebyggas genom primärprevention. Detta motsvarar 1,1 miljoner cancerfall per år.

03-02-2023

Kan medfödda varianter i BRCA1 eller BRCA2 påverka cancerbehandling?

Behandling med PARP-hämmare är tillgängligt och subventionerat (ingår i högkostnadsskyddet) för vissa patienter med antingen äggstockscancer, bröstcancer eller prostatacancer som bär på en sjukdomsorsakande variant i BRCA1 eller BRCA2 (medfödd eller somatisk).

31-01-2023

Kan ärftlig cancer påverka val av behandling vid en pågående cancersjukdom?

Även vid en pågående cancersjukdom kan man ha nytta av att veta om en individ bär på en ärftlig genetisk variant.

31-01-2023

Nya riktlinjer avseende ärftlig bröstcancer

Den 10 maj 2022 släpptes en reviderad version av vårdprogrammet för bröstcancer och som presenterade några större förändringar jämfört med tidigare vårdprogram.

14-09-2022

Monogen vs polygen nedärvning

Vid monogen nedärvning förklaras en sjukdom av en sjukdomsorsakande genetisk variant i en enda gen. Dessa varianter är oftast ovanliga i befolkningen och även sjukdomarna/syndromen de orsakar är relativt ovanliga.

28-07-2022

Kan blodcancer vara ärftligt?

Blodcancer är ett samlingsnamn för de cancerformer som uppstår i celler i blodet, i benmärgen (där blodceller bildas) eller lymfsystemet. De olika cancerformerna grupperas i leukemi, lymfom och myelom, vilket baseras på i vilken celltyp som cancern uppstår.

22-07-2022

Äntligen fick Kristina testa sig

År 2001, när Kristina var 13 år gammal, diagnostiserades hennes mamma med bröstcancer. I och med att Kristinas mormor tidigare gått bort i bröstcancer började familjen fundera på om det kunde finnas en ärftlighet ör bröstcancer i familjen.

29-06-2022

Olivia Schough berättar hur det är att leva med vetskapen att ha en BRCA1-mutation

Olivia bär på en mutation i BRCA1-genen, vilket gör att hon har en förhöjd risk att utveckla bröst- och äggstockscancer.

09-06-2022

iCellate inleder samarbete med fotbollsspelaren Olivia Schough

iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik och precisionsmedicin, meddelar att de inleder ett samarbete med fotbollsspelare Olivia Schough.

25-04-2022

Project ELEVATE initiates clinical trial for development of novel cancer diagnostics

iCellate Medical AB, Targos Molecular Pathology GmbH and Prof. Dr. Susanne Sebens at the Institute of Experimental Cancer Research (IET) at the University of Kiel are proud to announce that the clinical trial for their joint project ELEVATE

22-02-2022

Vilka genetiska varianter orsakar sjukdom?

I ett tidigare inlägg har vi introducerat begreppen benign/inte sjukdomsorsakande och sjukdomsorsakande genetisk variant samt begreppet variant av okänd betydelse (VUS).

10-02-2022

Räkna ut din risk

Hur stor risk har du att vara bärare av en sjukdomsorsakande variant?

12-01-2022

Kartlägga cancer i släkten

Vikten av familjens cancerhistoria och hur den kartläggs

23-11-2021

Riktad eller bred panel – vilken är bäst för ärftlig cancer?

I tidigare blogginlägg har vi skrivit om olika former av ärftliga cancersyndrom och de gener som är kopplade till dessa syndrom.

12-11-2021

Webbinarie: Ärftlig cancer

I detta webbinarie diskuteras diagnostik och prevention av ärftlig cancer. Nu kan du se på webbinariet i efterhand!

03-11-2021

iCellates påbörjar försäljning av GeneMate® i Storbritannien

iCellate Medical AB, meddelar att deras produkt GeneMate®, nu släpps internationellt. Idag lanseras GeneMate® i Storbritannien.

02-11-2021

iCellates tjänst GeneMate® erbjuds nu via Smolab

iCellate Medical AB, meddelar att deras produkt GeneMate®, finns nu tillgänglig via Smolab (Stockholm Medical Office Lab).

01-11-2021

Webbinarie: Ärftlig prostatacancer

I detta webbinarie diskuteras ärftlig prostatacancer och vilka åtgärder det finns vid förhöjd risk. Se på webbinariet i efterhand!

28-10-2021

Webbinarie: Ärftlig gyncancer

I detta webbinarie diskuterar vi ärftlig äggstockscancer och livmodercancer samt hur dessa kan förebyggas. Se på webbinariet i efterhand!

18-10-2021

DNA-tester för privat personer - vad är vad?

Det finns en mängd olika genetiska tester på marknaden som säljs till privatpersoner. Vad är skillnaden?

13-10-2021

iCellates test för ärftlig cancerrisk - GeneMate® - blir tillgängligt för flera genom riktade tester!

Detta innebär att kunden kan välja att testa sin risk för en eller några cancerformer vilket både passar respektive individ bättre och är billigare.

23-09-2021

Webbinarieserie: Ärftlig Cancer

Anmäl dig till höstens webbinarieserie!

09-09-2021

TP53 och Li-Fraumeni Syndrom

Li-Fraumeni (LFS) är ett ärftligt cancersyndrom som är mycket ovanligt och förekommer hos någonstans mellan 1/5000 och 1/20 000 individer

03-09-2021

Gener, genetisk variation och genetisk testning

DNA, det vill säga den genetiska koden, finns i var och en av människans alla celler. Den totala mängden DNA i en cell brukar man kalla för arvsmassa eller genom.

15-07-2021

Ärftlig magsäckscancer

Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i världen, och 10-20% förklaras av ärftliga faktorer

08-07-2021

GeneMate® now a part of global rare disease database and resource Orphanet

Increased visibility of hereditary cancer risk can lead to increased opportunities for cancer prevention and early detection

01-07-2021

Ärftlig njurcancer

Hos män är njurcancer den nionde vanligast förekommande tumörformen, medan den hos kvinnor är den sjuttonde vanligaste tumörformen

21-06-2021

Vad kan man förvänta sig efter ett GeneMate®-test

I det här inlägget kommer vi att gå igenom de olika typer av svar som ett GeneMate®-test kan resultera i.

17-06-2021

Feokromocytom och paragangliom

Feokromocytom och paragangliom är ovanliga tumörformer

11-06-2021

Behind the scenes of GeneMate®

Ever wonder what happens to your saliva sample after returning it to iCellate's lab? Learn how your sample is handled and how iCellate determines your hereditary cancer risk.

10-06-2021

iCellates tjänst GeneMate® erbjuds nu via Benifys portal

iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik, meddelar att deras produkt GeneMate®, som ger svar på om man har en ärftligt förhöjd risk att utveckla cancer, finns nu tillgänglig via Benifys portal som en anställningsförmån.

28-05-2021

Vikten av att informera släktingar vid ett positivt resultat

Alla förstagradssläktingar till en bärare har 50% risk att också vara bärare

17-05-2021

Ärftlig bukspottkörtelcancer

Cancerformen ger få symptom i tidigt skede och är svår att upptäcka innan den hunnit sprida sig. Riskminskande åtgärder finns för den med känd ärftlig risk.

11-05-2021

Ärftlig hudmelanom

Hudmelanom är den snabbast ökande cancerformen i Sverige och omkring 5% av alla fall är ärftligt orsakade

06-05-2021

Vilka gener ingår i GeneMate®-testet?

Vårt urval av gener ökar möjligheten till prevention.

03-05-2021

Ärftlig prostatacancer

I Sverige kommer var femte man diagnostiseras med prostatacancer - nu kommer utökade riktlinjer för att identifiera ärftlig prostatacancer

27-04-2021

Ärftlig cancer: 97% av alla bärare oidentifierade

Familjebaserad genetisk testning hittar vissa, missar andra

23-04-2021

Orsaker till cancer

I det här inlägget vill vi berätta om hur det går till när en normal cell blir en cancercell och vilka inre och yttre riskfaktorer som påverkar uppkomsten av cancer.

19-04-2021

Polypsyndrom

Polypsyndromens orsaker, kopplade cancerformer samt åtgärder för att minska risken för cancer

15-04-2021

iCellates laboratorium ackrediterat enligt ISO 15189

iCellate är det enda företag som innehar ISO 15189 ackreditering inom cancergenetik i Sverige.

13-04-2021

Ärftlig äggstockscancer

Äggstockscancer utgör tre procent av all kvinnlig cancer och 15-20 % av all äggstockscancer förklaras av ärftliga faktorer.

03-03-2021

Lynch Syndrom

Lynch syndrom orsakas av medfödda sjukdomsorsakande varianter och ökar risken för flera cancerformer

24-02-2021

Att tänka på inför ett genetiskt test

Det kan finnas många olika anledningar till att göra ett genetiskt test, där misstanke eller oro kring ärftlig cancer kan vara en av anledningarna.

15-02-2021

Ärftlig bröstcancer

I Sverige kommer fler än en av tio kvinnor insjukna i bröstcancer under sitt liv och omkring 15-20% av dessa cancerfall har en ärftlig förklaring.

03-02-2021

Ärftlig tarmcancer

En tredjedelen av all tjock- och ändtarmscancer förklaras troligen av ärftliga faktorer

01-12-2020

Vad är en ärftlighetsutredning?

Ett ärftlighetstest avser ett test till för en enskild individ, medan en ärftlighetsutredning kartlägger en hel släkt.

04-11-2020

iCellates kliniska team

En viktig komponent för långsiktig framgång ligger i ett starkt kliniskt team

09-10-2020

Hur ärvs cancerrisk?

07-10-2020