Alla produkter

GeneMate® Bröst & Ovarial

Med GeneMate® Bröst & Ovarial kan du testa din ärftliga risk för bröstcancer och äggstockscancer. Generna som inkluderas i testet är de som visats vara kopplade till ärftlig bröstcancer och/eller ärftlig äggstockscancer och där det finns kliniska åtgärder i form av förebyggande åtgärder eller kontrollprogram. Medan GeneMate® BRCA+ enbart analyserar gener förknippade med en kraftigt förhöjd risk för bröst- och äggstockscancer, så analyserar GeneMate® Bröst & Ovarial även gener kopplade till en måttligt förhöjd risk. Vissa av generna som ingår är kopplade till ovanliga ärftliga cancersyndrom, där bröstcancer kan vara ett av symptomen.

Gener: ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2, PTEN, NF1, STK11, CDH1, RAD51C, RAD51D, BARD1, BRIP1

Vad ingår?

Salivinsamlingskit + frakt

Genetisk vägledning inför och efter testning

State-of-the-art DNA-analys

Klinisk bedömning

Hjälp vidare in i vården (vid behov)

Bröst

Äggstockar


Foto av kvinna som ler med barn i famnen

För vem passar GeneMate® Bröst & Ovarial bäst för?

Kvinnor som har en familjehistoria av bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer.

Kvinnor som diagnostiserats med trippelnegativ bröstcancer eller äggstockscancer.

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer och har en familjehistoria av bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer.

Kvinnor som har en familjehistoria av bröstcancer och någon/några av cancerformerna nedan samt kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i kombination med någon av cancerformerna nedan:

  • Diffus magsäckscancer
  • Sköldkörtelcancer, tjocktarmscancer och/eller livmodercancer
  • Retinoblastom eller andra symtom relaterade till Neurofibromatos 1
  • Sarkom, hjärntumörer och/eller binjurebarkscancer
  • Tjocktarmscancer, magsäckscancer, bukspottkörtelcancer och gynekologisk cancer

Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.

Rekommendationer för vilka som bör genomgå cancergenetisk utredning inklusive molekylärgenetisk testning för ärftlig bröstcancer hittar du här


Vad innebär ett positivt GeneMate® Bröst & Ovarial-test för min cancerrisk?

Hur mycket din risk är förhöjd och för vilken/vilka cancerform(er) beror på vilken gen varianten befinner sig i, antalet nära släktingar med cancer samt deras ålder vid insjuknande.

Kvinnor med ett positivt GeneMate® Bröst & Ovarial-test kan ha en måttligt till kraftigt förhöjd livstidsrisk för bröstcancer och/eller äggstockscancer.

I vissa fall kan även risken för andra cancerformer vara förhöjd. Dessa inkluderar magsäckscancer, sköldkörtelcancer, livmodercancer, tjock- och ändtarmscancer, sarkom, hjärntumörer och binjurebarkscancer.

Vilka åtgärder kan jag ta del av vid ett positivt test?

Illustration kvinna som justerar linjediagram genom förstoringsglas

För friska bärare har åtgärderna som syfte att minska risken att insjukna i cancer eller att upptäcka cancer tidigt för att ge en bättre prognos. Omfattning, ålder vid start och frekvens varierar beroende på familjehistoria och vilken gen som är varierad.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer inkluderar utökade mammografikontroller och eventuellt magnetröntgen av brösten, eller alternativt att operera bort brösten i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för äggstockscancer inkluderar att operera bort äggledare och äggstockar i förebyggande syfte.

Kontrollprogram för sköldkörtelcancer, tjock- och ändtarmscancer, njurcancer, magsäckscancer, tunntarmscancer, bukspottkörtelcancer och livmodercancer kan också blir aktuellt.