Alla produkter

GeneMate® BRCA+

Med GeneMate® BRCA+ kan du ta reda på om du har en kraftigt förhöjd risk för bröstcancer, äggstockscancer eller prostatacancer. Observera att det även finns ett antal kliniskt relevanta gener som är kopplade till en måttligt förhöjd risk för bröst- och äggstockscancer som inte analyseras med BRCA+. Dessa omfattas av GeneMate® Bröst och Ovarial samt GeneMate® Bröst, Gyn och Tarm.

Gener: BRCA1, BRCA2, PALB2

Vad ingår?

Salivinsamlingskit + frakt

Genetisk vägledning inför och efter testning

State-of-the-art DNA-analys

Klinisk bedömning

Hjälp vidare in i vården (vid behov)

Bröst

Äggstockar

Prostata


Foto av äldre kvinna som ler mot kameran

För vem passar GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm bäst för?

Kvinnor

Män

Kvinnor som har en familjehistoria av bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer.

Kvinnor som själva diagnostiserats med trippelnegativ bröstcancer eller äggstockscancer.

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer och har en familjehistoria av bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer.


Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.

Män som har en familjehistoria av bröst-, äggstocks, prostata och/eller bukspottkörtelcancer.

Män som själva diagnostiserats med prostatacancer eller bröstcancer.


Alla cancerformer behöver inte finnas i familjen för att man ska misstänka ärftlig cancer. Sannolikheten att cancer är ärftligt orsakad ökar vid tidigt insjuknande eller om flera i familjen insjuknat i samma eller genetiskt kopplade cancerformer.

Rekommendationer för vilka som bör genomgå cancergenetisk utredning inklusive molekylärgenetisk testning för ärftlig bröstcancer hittar du här.

Motsvarande rekommendationer för ärftlig prostatacancer hittar du här


Vad innebär ett positivt GeneMate® BRCA+-test för min cancerrisk?

Hur mycket din risk är förhöjd och för vilken/vilka cancerform(er) beror på vilken gen varianten befinner sig i, antalet nära släktingar med cancer samt deras ålder vid insjuknande.

Kvinnor

Män

Kvinnor med ett positivt GeneMate® BRCA+ test har en kraftigt förhöjd livstidsrisk för bröstcancer och en måttligt till kraftigt förhöjd risk för äggstockscancer.

Män med en sjukdomsorsakande variant i BRCA2-genen kraftigt förhöjd risk för prostatacancer, samt en något ökad risk för manlig bröstcancer.

Vilka åtgärder kan jag ta del av vid ett positivt test?

Illustration kvinna som justerar linjediagram genom förstoringsglas

För friska bärare har åtgärderna som syfte att minska risken att insjukna i cancer eller att upptäcka cancer tidigt för att ge en bättre prognos. Omfattning, ålder vid start och frekvens varierar beroende på familjehistoria och vilken gen som är varierad.

Kvinnor

Män

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer inkluderar utökade mammografikontroller och magnetröntgen av brösten, eller alternativt att operera bort brösten i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska kvinnor med förhöjd risk för äggstockscancer inkluderar att operera bort äggledare och äggstockar i förebyggande syfte.

Åtgärder för friska män med en kraftigt ökad risk för prostatacancer (enbart variant i BRCA2) inkluderar prostatakontroller i form av PSA-prov och palpation.