GeneMate® Bröst & Ovarial

Gen Cancersyndrom/syndrom Cancerformer som är vanligast vid en sjukdomsorsakande variant i respektive gen
ATM
CHEK2
BARD1
Ärftlig bröstcancer och/eller äggstockscancer
Ärftlig prostatacancer
Bröstcancer
BRCA1
BRCA2
PALB2
RAD51C
RAD51D
Bröstcancer och äggstockscancer
Prostatacancer (framför allt BRCA2)
BRIP1 Äggstockscancer
PTEN PTEN hamartoma tumor syndrome (PHTS) Bröstcancer, sköldkörtelcancer, livmodercancer och tjocktarmscancer.
CDH1 Ärftlig diffus ventrikelcancer Diffus magsäckscancer och lobulär bröstcancer
NF1 Neurofibromatos 1 Flera olika cancerformer, inklusive bröstcancer
TP53 Li-Fraumeni Flera olika cancerformer, inklusive bröstcancer, sarkom, hjärntumörer och binjurebarkscancer
STK11 Peutz-Jegher (PJS) Flera olika cancerformer, inklusive bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och gynekologisk cancer.