Foto av äldre kvinna och yngre barn som skrattar på brygga

Svaret ligger i ditt DNA

Genom att förstå din ärftliga cancerrisk kan du ta steg för att kraftigt minska den. Med GeneMate® får du en omfattande bedömning av din ärftliga risk.

Våra tester

Ärftlig cancerrisk

Diagram som visar 30% med cancer och 10% med ärftlig cancer

Cirka 30% av befolkningen insjuknar i cancer under sin livstid. Cirka 10% av all cancer orsakas av ärftliga faktorer. Genom att känna till din risk kan du ta steg för att förebygga cancer eller upptäcka eventuell cancer tidigt.

Har du cancer i din familj?

Det kan vara ärftligt.

Hjärna

Bröst

Hud

Tarm

Äggstockar

Magsäck

Bukspott­körtel

Njurar

Prostata

Öga

Sköldkörtel

Livmoder

Urinblåsa

Hör av dig till oss och se om GeneMate® är rätt för dig

Ditt DNA berättar om din ärftliga cancerrisk

Även om mutationer, även kallade varianter, i ditt DNA som orsakar ärftlig cancer är sällsynta, kan de avsevärt öka din cancerrisk.

Stapeldiagram kvinnor risk för bröstcancer vid åldrar Stapeldiagram kvinnor risk för äggstockcancer vid åldrar

Kvinnor med mutation i BRCA1

Kvinnor i allmänhet

Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, et al. Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. JAMA. 2017;317(23):2402-2416.

Ta reda på din risk med GeneMate®

Illustion kromoson genom förstoringsglas

Komplett DNA-testing

GeneMate® identifierar varianter i gener associerade med ärftlig cancer

Illustration utesluter del av innehåll

Handlingsbara resultat

Vi kommer att informera dig om vilka kliniska åtgärder som är tillgängliga för dig baserat på dina personliga testresultat och familjehistoria.

Är GeneMate® något för mig?

Foto av äldre kvinna i fokus med älre man i bakgrunden

GeneMate® är avsedd för dig som är över 18 år och vill veta om du har en ärftligt ökad risk för cancer. 

Sannolikheten för ärftlig cancer ökar om du eller en nära anhörig1 har haft:

  • Cancer i ung ålder
  • Flera olika cancerdiagnoser
  • En ovanlig cancerform

Eller om flera släktingar har haft:

Avsaknad av familjehistoria utesluter dock inte ärftlig cancer.

Hur går GeneMate®-testet till?

Illustration brevlåda

Beställ ditt GeneMate®-test direkt till brevlådan

Illustration låda

Samla in ditt salivprov och skicka det till iCellate via förbetald retur

Illustration skrivplatta

Inom 4-8 veckor kan du ta del av ditt svar online

Du kan lita på ditt GeneMate®-resultat

Illustration nål med precision

GeneMate® är >99,9 % känslig och >99 % specifik – det är riktigt bra!

Illustration Swedac logo

GeneMate® är ackrediterat av Swedac – det betyder att vi håller minst lika hög kvalitet som liknande tester inom sjukvården. Läs mer om vår ackreditering.

Illustration kapsel med bock

Alla identifierade varianter tolkas av kvalificerad personal med hjälp av toppmoderna verktyg

Illustration kapslar uteslutna och enstaka kapsel markerad

Alla riskvarianter valideras med en andra metod för att utesluta eventuella falskt positiva resultat

Illustration kapel i ruta med inkommande pilar reflekterade

Dina uppgifter och ditt DNA stannar hos oss – om du inte begär något annat. Läs vår integritetspolicy

Vad tycker andra?

Allt var jättebra. Speciellt det bemötande jag fick innan. Jag fick snabba och utförliga svar som jag uppskattade jättemycket.

- Linnéa, 27

Särskilt glad för att iCellate, genom uppföljningssamtal med Anna Hellquist, tar ett helhetsperspektiv på min släkt/familj och t.ex. även kan ge råd till mina systrar.

- Malin, 59

Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna halvt ifylld

4,8 / 5

Generellt intryck

Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld

5 / 5

Vägledning

Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna ifylld Stjärna halvt ifylld

4,7 / 5

Jag rekommenderar andra att köpa GeneMate®